Magdaléna Válková realizuje projekt „Více nevinných chutí“, v rámci kterého bylo pořízeno nové zařízení do bistra na Masarykově náměstí v Kyjově. Jedná se o zmrzlinovou vitrínu a výrobník ledové tříště. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova metodou LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Projekt VÍCE NEVINNÝCH CHUTÍ je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.