Magdaléna Válková realizuje projekt „Bistro s posezením v Kyjově“, v rámci kterého bylo pořízeno vybavení pro provoz bistra na Masarykově náměstí v Kyjově. Mezi pořizovaným vybavením je kuchyňská linka, sestava polic a prodejní pult, pořízen byl také kávovar. Zároveň bylo pořízeno mobilní montovatelné venkovní posezení pro umístění před bistro.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova metodou LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

Projekt BISTRO S POSEZENÍM V KYJOVĚ je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.