Projekt
BISTRO S POSEZENÍM V KYJOVĚ
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.