Historie | Slovácká Moštárna - Magdaléna Válková

Kde žijeme? Strážovice

Strážovice

Malebná vesnička Strážovice se nachází zhruba 50 km od jihomoravské metropole Brna. Její historie sahá až do mladší doby kamenné, ze které pochází nejstarší archeologické nálezy. V listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka jsou Strážovice zmiňovány jako statky kostela břeclavského již v roce 1131. Život místních nebyl nikdy jednoduchý: na počátku 17. století byla obec několikrát vypálena a zpustošena, ale i přesto byla znovu obnovena. Dodnes si jí zdejší obyvatelé cení, což dokazuje jejich slogan:

„Ze strážovského Babího lomu ať se oči všech Stražovjáků rozhlížejí do dálek s pocitem štěstí že žijeme právě tu!“

Pověst

Babí lom (dnes zvaný také „Stražovják“ nebo „Strážovský kopec“) je nejvyšším vrcholem Kyjovské pahorkatiny. Jeho starší označení pramení z keltského období, kdy byl velmi významným místem vyčnívajícím nad okolní krajinou. Lidem poskytoval pocit bezpečí a kontroly nad celou nížinou. V době ohrožení zde zapalovali ohně, aby varovali před blížící se hrozbou. Postupem doby zde vznikla středověká tvrz se strážnou věží. Životním posláním mužů žijících na Babím lomu se tedy stala stráž a bedlivé bdění nad klidným životem celé jihovýchodní Moravy. Jejich ženy musely přebrat namáhavé práce v rudném lomu, vinohradě a hospodářství. Babí lom tedy chápejme jako místo, kde tvrdě pracovaly především ženy (hovorově „baby“).

Současnost

Jedinečnou atmosféru tohoto místa a rozhled do široké krajiny si můžete vychutnat i dnes. Za pěkného počasí lze dohlédnout až k podhůří rakouských Alp. Babí lom využívají místní obyvatelé k pořádání různých kulturních akcí i všedním procházkám. Stává se častým výletním cílem pěších turistů i cyklistů, navazuje na Kyjovskou vinařskou stezku. Díky vysílači, dobře viditelnému ze širokého okolí, slouží jako významný orientační bod.

Úvod | Mošty | Víno | Delikatesy | O nás | Zážitky | Ocenění | Kontakty

www.slovackamostarna.czinfo@slovackamostarna.cz • fb: slovackamostarna
Slovácká Moštárna – Magdaléna Válková, 696 38 Strážovice 206